O nama

 

Foto-kino klub Đakovo udruga je tehničke kulture u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju građani radi :

 • organiziranja aktivnosti usmjerenih općem prihvaćanju i širenju foto, kino i video pismenosti građana, a posebno mlade generacije,
 • organiziranja oblika obrazovanja i osposobljavanja građana, a posebno mladeži, za korištenje foto, kino i video tehnologije i njenu primjenu,
 • poticanja organiziranja, promicanja, afirmacije i zaštite stvaralaštva uz primjenu fotografske i video tehnike,
 • stvaranja i poboljšanja materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja potreba članova.

Foto-kino klub:

 • okuplja djecu, mladež i građane zainteresirane za razvoj i primjenu foto, kino i video tehnike i tehnologije,
 • organizira praćenje razvitka foto, kino i video tehnike i tehnologije u svijetu te članovima i drugim građanima o tome osigurava i pruža potrebne informacije,
 • potiče, organizira i omogućava razmjenu iskustava između članova Kluba,
 • organizira oblike obrazovanja i osposobljavanja članova za ovladavanje foto, kino i video tehnikom i tehnologijom,
 • pruža stručnu i tehničku pomoć članovima Kluba u ostvarivanju projekata u području djelovanja Kluba,
 • potiče istraživanja mogućnosti foto, kino i video tehnike u izdavaštvu, multimediji i komunikacijama,
 • potiče, organizira i omogućava razvitak stvaralaštva uz primjenu foto i video tehnike, te njihovu afirmaciju,
 • skrbi o nadarenim i istaknutim stvarateljima amaterskog statusa u djelatnosti iz svog djelokruga rada,
 • omogućuje širenje foto, kino i video kulture smotrama, natjecanjima i drugim oblicima predstavljanja foto, kino i video tehnike,
 • sudjeluje u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavlja i održava odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama,
 • osigurava potrebne materijalne, tehničke i tehnološke i kadrovske uvjete za ostvarivanje ciljeva svog postojanja i zadataka.