Aktivnosti

Građani se slobodno i dobrovoljno udružuju u Klub i djeluju kao njegovi članovi radi:

– organiziranja aktivnosti usmjerenih općem prihvaćanju i širenju foto, kino i video pismenosti građana, a posebno mlade generacije,
– organiziranja oblika obrazovanja i osposobljavanja građana, a posebno mladeži, za korištenje foto, kino i video tehnologije i njenu primjenu,
– poticanja organiziranja, promicanja, afirmacije i zaštite stvaralaštva uz primjenu fotografske i video tehnike,
– stvaranja i poboljšanja materijalnih i drugih uvjeta zadovoljavanja potreba članova.

U dostizanju ciljeva Klub:

– okuplja djecu, mladež i građane zainteresirane za razvoj i primjenu foto, kino i video tehnike i tehnologije,
– organizira praćenje razvitka foto, kino i video tehnike i tehnologije u svijetu te članovima i drugim građanima o tome osigurava i pruža potrebne informacije,
– potiče, organizira i omogućava razmjenu iskustava između članova Kluba,
– organizira oblike obrazovanja i osposobljavanja članova za ovladavanje foto, kino i video tehnikom i tehnologijom,
– pruža stručnu i tehničku pomoć članovima Kluba u ostvarivanju projekata u području djelovanja Kluba,
– potiče istraživanja mogućnosti foto, kino i video tehnike u izdavaštvu, multimediji i komunikacijama,
– potiče, organizira i omogućava razvitak stvaralaštva uz primjenu foto i video tehnike, te njihovu afirmaciju,
– skrbi o nadarenim i istaknutim stvarateljima amaterskog statusa u djelatnosti iz svog djelokruga rada,
– omogućuje širenje foto, kino i video kulture smotrama, natjecanjima i drugim oblicima predstavljanja foto, kino i video tehnike,
– sudjeluje u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavlja i održava odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama,
– osigurava potrebne materijalne, tehničke i tehnološke i kadrovske uvjete za ostvarivanje ciljeva svog postojanja i zadataka sadržanih u ovim Statutom utvrđenim djelatnostima Kluba.