Fotografija Silvije Butković na međunarodnoj izložbi u Indiji

Fotografija “Pune i prazne ruke” (engl. Full and Empty Hands) primljena je na međunarodni salon fotografije Alvas Chaayaachitra Photo Siri All India Salon (http://photosiri.com/).

Podijeljene u 4 kategorije: folklor, nasljeđe, priroda i ljudi najbolje slike pogledajte na http://photosiri.com/gallery/ a rezultate na adresi http://photosiri.com/results/ .

 

Posted in Fotografija, Vijesti