Volim Đakovo 2013.

Foto kino klub Ðakovo (FKK) u 2013. godini organizira petu izložbu fotografija otvorenu za sve građane.

 VOLIM ÐAKOVO

naziv je izložbe koja će biti postavljena u povodu Dana Grada. Fotografije za izložbu mogu poslati svi građani bez obzira da li su članovi FKK ili ne. Fotografije moraju odgovarati uobičajenim pravilima predviđenim kod organiziranja izložba, a određuju ih

PROPOZICIJE:

1. Autori će biti svrstani u dvije kategorije:
A – učenici (osnovnih i srednjih škola), i
B – odrasli,

2. Tema fotografije je
– grad, život i ljudi u gradu i
– arhitektura grada,

3. Fotografije mogu biti crno/bijele ili kolor,

4. Fotografije trebaju biti u digitalnom obliku (preporučujemo 300 dpi ili podesite svoj digitalni fotoaparat na najveću rezoluciju),

5. Autor može sudjelovati s najviše 6 fotografija,

6. Autor odgovara za sadržaj na fotografiji,

7. Fotografije i popunjena prijavnica se predaju :
– kao zapis na CD-u ili DVD-u (naziv datoteke mora sadržavati ime fotografije), ili
– na e-mail adresu fkkdjk@gmail.com (naziv datoteke mora sadržavati ime fotografije),

8. FKK će izraditi fotografije za izložbu o svom trošku koje će time postati vlasništvo Kluba,

9. Za ovogodišnju izložbu možete prijaviti fotografije nastale u prethodne dvije godine.

ROK ZA PREDAJU FOTOGRAFIJA JE 15. TRAVNJA 2013.

Fotografije se mogu poslati poštom uz prijavnicu ili donijeti osobno u prostorije Kluba koje se nalaze u potkrovlju Doma Mato Korodva – ulaz kod Porezne uprave (svaki ponedjeljak od 19,00 do 20,00 sati).

Adresa kluba je:

Foto kino klub ĐAKOVO
Vijenac Kardinala A. Stepinca 10
PP 80
31400 Ðakovo

Sve primljene fotografije pregledat će tročlani žiri i odabrati fotografije za izložbu i nagrade:

Kategorija A – učenici osnovnih i srednjih škola

– jedna I. nagrada
– jedna II. nagrada
– jedna III. nagrada

Kategorija B – odrasli

– jedna I. nagrada
– jedna II. nagrada
– jedna III. nagrada

Svojim potpisom na Prijavnici koju šalju uz fotografije, autori Klubu daju dozvolu za korištenje u promidžbene svrhe (plakat, novine i sl.), ali ne i za komercijalnu upotrebu.

Svima želimo dobro svjetlo i mirnu ruku, a nama u FKK što više fotografija.

Prijavnica za “Volim Đakovo 2013.”

 .DOC   .PDF

Posted in Fotografija, Vijesti, Volim Đakovo 2013.